Euroopa Merendus – ja Kalandusfondi 3.3 meetmes toetatud projektid:

2020 – Muratsi piirkonna traditsioonilise kalapüügi edendamine ning kala- ja mereturismi arendamine

2019 – Muratsi sadama mänguväljaku- ja tervisekompleksi rajamine

2017 – Muratsi sadama rekonstrueerimine