Euroopa Merendus – ja Kalandusfondi 3.3 meetmes toetatud projektid:

2021 – Muratsi kogukonna hoone rajamine ning infrastruktuuride välja arendamine sadamaalal I etapp

2020 – Muratsi piirkonna traditsioonilise kalapüügi edendamine ning kala- ja mereturismi arendamine

2019 – Muratsi sadama mänguväljaku- ja tervisekompleksi rajamine

2017 – Muratsi sadama rekonstrueerimine