Tere Tulemast Muratsi sadamasse!

 

Sadama eeskirjad

Hoia puhtust ning ära jäta enda järel prügi maha!

Ära tarbi alkoholi sadama ega rannaalal!

Mänguväljaku kasutamine omal vastutusel ning täiskasvanu järelvalve all!

Auto parkimine haljasalal keelatud!

Koer peab sadamaalal olema jalutusrihma või kandmisvahendis, et tagada inimeste ja teiste loomade ohutus.

Öörahu sadamaalal kell 22.00! v.a. üritustel, mis kooskülas sadama haldajaga

Sadamaalal on 24h videovalve.

 

Turvalisuse, heakorra ja avaliku korra nõuded supluskohas

Randa ei ole lubatud kaasa võtta ega seal ujutada lemmik-ja muid loomi

Ära jäta lapsi omapead! Ka madalas vees järelvalveta viibimine võib olla ohtlik

Rannas ega vees ei viibita ega ujuta joobeseisundis, narko-või muude psühhotoksiliste ainete mõju all

Ära võta randa kaasa klaastaara jooke

Rannaala on avalikuks kasutamiseks, suplemine ja ujumine on omal vastutusel, rannaalal puudub järelvalve

 

Viibimine sildadel, kaidel ja purretel

Ära jäta lapsi järelvalveta sõltumata nende vanusest

Järgi kõiki ohutusnõudeid

Ära jookse, tõukle ega proovi kedagi vette lükata

Ära hüppa vette pea ega jalad ees selleks mitte ettenähtud kohas

Ära uju sildade, kaide , purrete jms. alla

Sillad ja kaid ei ole mõeldud hüppetornideks

Kasulikud kontaktid

Enda või teiste terviserikete või muude ohtude korral helista häirekeskuse lühinumbril 112

Sadamast või supluskohast leitud vigastatud või haigetest lindudest ja loomadest teavita Keskkonnainspektsiooni telefonil 1313

Lõhutud või rikutud inventari, suplusala heakorra, muude kaebuste või ettepanekute puhul võtta ühendust sadam@muratsi.ee

Hoiame puhtust ja korda ning veedame mõnusalt aega Muratsi päikese all!