Sügisvooru 2020 projekti rahastusest on tehtud sadamale uus koduleht, rajatud elektrisüsteemid valgustuse jaoks.